ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : ششم مرداد 1394 ساعت 16:51   |   کد : 342

حمید زمان‌زاده
گذار به تورم تک‌رقمی پایدار
نرخ تورم يکي از مهمترين شاخصهاي عملکرد اقتصاد کلان است که براي دولتمردان، سياستگذاران اقتصادي، کارشناسان اقتصادي و عموم مردم داراي اهميت بسزايي است. در شرايطي که نرخ تورم پس از يک دوره نزولي در پايان سال  ۱۳۹۳ به ۱۵/۶  درصد کاهش يافته، دولت يازدهم دستيابي به تورم تکرقمي پايدار را به عنوان يکي از مهمترين اهداف اقتصادي خود عنوان کرده است.

نرخ تورم يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي عملکرد اقتصاد کلان است که براي دولتمردان، سياستگذاران اقتصادي، کار‌شناسان اقتصادي و عموم مردم داراي اهميت بسزايي است. در شرايطي که نرخ تورم پس از يک دوره نزولي در پايان سال 1393 به 6/15  درصد کاهش يافته، دولت يازدهم دستيابي به تورم تک‌رقمي پايدار را به عنوان يکي از مهم‌ترين اهداف اقتصادي خود عنوان کرده است.

 

گذار به تورم تک‌رقمي از يک سو و حفظ پايدار آن در سطوح تک‌رقمي از سوي ديگر نيازمند تامين الزامات بسيار مهمي است. يکي از مهم‌ترين الزامات گذار به تورم تک‌رقمي پايدار اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي متناسب با دستيابي به چنين هدفي است. اما مساله بسيار مهم ديگر تعيين افق زماني گذار به تورم تک‌رقمي پايدار با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي حاکم بوده که يکي از مهم‌ترين آنها در حال حاضر، وضعيت تحريم‌هاي اقتصادي است. بر اساس نتايج مدل تصحيح خطاي برداري برآوردشده براي اقتصاد ايران، اتخاذ سياست پولي و ارزي فعال در راستاي تثبيت نرخ ارز در سطوح 32000 ريال در برابر هر دلار و کنترل رشد نقدينگي در محدوده 15 درصد در سناريو لغو تحريم‌ها، اگرچه افق زماني دستيابي به تورم تک‌رقمي را با افزايش شش‌ماهه به پايان سال 1395 موکول مي‌کند و همچنين اثرات کاهنده بر رشد اقتصادي دارد اما با توجه به سير صعودي رشد اقتصادي در سايه لغو تحريم، سياست مناسبي جهت گذار به تورم تک‌رقمي پايدار است. اين در حالي است که اگر دستيابي به تورم تک‌رقمي در سناريو تداوم تحريم تا سال 1396 مد نظر باشد، با توجه به اثرات تورمي افزايش نرخ ارز بايد کاهش رشد نقدينگي به سطوح کمتر از 10 درصد و در پي آن کاهش رشد اقتصادي به ارقام منفي را پذيرفت. زماني که به هزينه‌هاي توليدي انقباض پولي در شرايطي که اقتصاد کشور به حفظ رشد اقتصادي نياز مبرمي دارد، توجه کنيم؛ به نظر مي‌رسد گزينه بهتر آن است که افق زماني دستيابي به تورم تک‌رقمي در سناريو تداوم تحريم تا سال 1398 به تعويق افتد تا در سايه کنترل رشد نقدينگي در محدوده 15 درصد، گذار به تورم تک‌رقمي به تدريج ميسر شود.

شرح این مقاله را در شماره ۱۴۵ فصل‌نامه تازه‌های اقتصاد دنبال کنید


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 Powered by AtenaHamayesh