ورود کاربر
ایمیل
کلمه عبور
کلمه عبور را فراموش کرده ام  |
 
تاريخ : ششم مرداد 1394 ساعت 16:11   |   کد : 340

سعید بیات
رفتار قیمت‌گذاری خرده‌فروشان در تورم‌های بالا و پائین
تا وقتی تورم کمتر از ۲۲ درصد است، قیمت‌گذاران دفعات تغییر قیمت را تغییر نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند واکنش مقداری به آن نشان دهند اما وقتی تورم بیشتر از ۲۲ درصد می‌شود، هم دفعات تغییر قیمت را افزایش می‌دهند و هم واکنش مقداری نشان می‌دهند
اگر سياستگذاران اقتصادي کشور بخواهند مطابق وعده رئيس دولت يازدهم نرخ تورم را به صورت ماندگار پايين بياورند، بايد بدانند که در نرخهاي تورم پايين با رفتارهايي از قيمتگذاري در سطح خردهفروشي مواجه خواهند شد که متفاوت از رفتار قيمتگذاري در نرخهاي تورم بالاست و شناخت اين رفتارها ميتواند آنها را در سياستگذاريهاي کاراتر ياري کند. مقاله حاضر شواهدي از رفتار قيمتگذاري در سطح خردهفروشي در نرخهاي تورم پايين و بالا ارائه ميدهد. فرضيه مقاله اين است که رفتار قيمتگذاري در سطح خردهفروشي در نرخهاي تورم پايين با نرخهاي تورم بالا متفاوت است و به همين دليل کارايي سياستهاي پولي و مالي در اين دو رژيم تورمي نيز متفاوت خواهد بود. به بيان ديگر وقتي اقتصاد به رژيم تورم پايين وارد ميشود، درجه چسبندگي قيمتها نسبت به رژيم تورمي بالا متفاوت است. در اين مقاله براي بررسي رفتار قيمتگذاري از اطلاعات زيراجزاي شاخص قيمت مصرفکننده در بازه زماني 1369: 1 تا 1392:12 استفاده شده است. با توجه به اينکه سال پايه در اين بازه زماني سه بار تغيير کرده، بنابراين تنها بر اقلام مشترک موجود در سالهاي پايه مختلف که تعداد آنها 200 قلم است، تمرکز ميکنيم. بررسي تجربهساير کشورها نشان از تفاوت در رفتار قيمتگذاري در نرخهاي تورم پايين و بالا دارد. به طور مثال، کشور آرژانتين هم نرخ تورم پنج هزار درصدي و هم نرخهاي تورم زير صفر درصد را تجربه کرده است. آلوارز و همکاران (2013) با استفاده از اطلاعات زيراجزاي شاخص قيمت مصرفکننده اين کشور در بازه زماني 1988-1997 نشان ميدهند در نرخهاي تورم پايين، فراواني تغييرات قيمت1 نسبت به تغييرات تورم واکنشي نشان نمي‌دهد ولي در نرخهاي تورم بالا، کشش فراواني تغييرات قيمت به نرخ تورم به عددي معادل   66/0 ميرسد.

شرح این مقاله را در شماره ۱۴۵ فصل‌نامه تازه‌های اقتصاد دنبال کنید.آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 Powered by AtenaHamayesh